Regelement en disclaimer Ronde van Deventer

Deelnemers:

• realiseren zich dat het gaat om een toertocht op de openbare weg en dat tijdens de toertocht de normale verkeersregels moeten worden nageleefd;

• staan ervoor in over een goede fiets te beschikken en voldoende gezond te zijn om de toertocht te voltooien;

• beloven tijdens de gehele toertocht een helm te zullen dragen; en

• gaan akkoord met de overige regels uit het reglement waaronder de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperking en de gedragscodes van de NTFU.

Reglement Ronde van Deventer 2023

 1. Een deelnamebewijs is pas definitief geldig als het inschrijfgeld is voldaan. Bij verhindering, afmelding of een (door de overheid opgelegde) afgelasting wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
 2. Een deelnamebewijs staat op naam en kan niet zonder toestemming van de organisatie worden overgedragen aan een ander.
 3. Voor aanvang van de tocht wordt een stuurbord uitgereikt. Om deel te mogen nemen aan de toertocht en gebruik te kunnen maken van de verzorgingsposten moet het stuurbord goed zichtbaar aan de fiets zijn bevestigd.
 4. Deelnemers staan ervoor in dat ze voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat ze beschikken over een deugdelijke fiets.
 5. Tijdens het fietsen van de toertocht is het dragen van een fietshelm verplicht.
 6. De tocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht. Deelnemers moeten zich dus aan de verkeersregels houden, het overige verkeer niet hinderen en afval op de daarvoor bestemde plekken achterlaten.
 7. Deelnemers moeten eventuele aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en/of de organisatie direct opvolgen. Als een deelnemer dat niet doet, kan de organisatie die deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de toertocht.
 8. Deelnemers verklaren kennis te hebben genomen van de ‘gedragscode op de racefiets’, ‘basisafspraken rijden in een groep’ en ‘tekens rijden in een groep’ van de NTFU en verplichten zich de daarin genoemde regels te zullen naleven.

  ●          Gedragscode op de racefiets:
  https://www.ntfu.nl/assets/files/628/2021_Gedragscode%20RACE%20Poster%20A2%20liggend.pdf

  ●          Basisafspraken rijden in een groep
  https://www.ntfu.nl/assets/files/628/2021_Basisafspraken%20rijden%20in%20een%20groep%20race.pdf

  ●          Tekens rijden in een groep:
  https://www.ntfu.nl/assets/files/628/2021_tekens%20bij%20het%20rijden%20in%20een%20groep_racefiets.pdf

 9. Deelname is verder op eigen risico. Aansprakelijkheid van de JKD als organisator, haar leden en de betrokken ANBI-stichting is uitgesloten, behoudens in gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid.
 10. De deelnemer verklaart zich akkoord met het openbaar maken van (actie)foto’s, die tijdens het evenement worden genomen met toestemming van de organisatie.